Czy zdjęcia pojedyncze muszą mieć tytuły czy dotyczy to tylko reportaży?
Tak, każde zdjęcie pojedyncze powinno być opatrzone własnym tytułem i opisem, co w razie zakwalifikowania fotografii na wystawę pokonkursową zdecydowanie ułatwia jej odbiór.

 Czy można zgłosić tylko jedno zdjęcie?
Tak. Określona jest tylko maksymalna ilość zdjęć, nie ma minimalnej.

 Dlaczego trzeba wymyślać godła i nie wolno podawać nazwiska na odbitce?
Aby jurorzy oceniając zdjęcie nie wiedzieli, kto jest jego autorem.

 Czy godło musi być wyrazem czy może być jakiś symbol albo rysunek?
Godło musi mieć formę słowną, ponadto nie może zawierać imienia lub nazwiska uczestnika konkursu ani innych danych pozwalających na jego zidentyfikowanie.

Czy przy wysłaniu zdjęć pocztą liczy się data stempla pocztowego?
Nie, podany termin zgłaszania prac na konkurs oznacza dzień wpływu do organizatora. Data nadania listu (stempla pocztowego) nie ma znaczenia. Proszę pamiętać, że przesyłki pocztowe mogą iść bardzo długo! Zachęcamy do dostarczania zgłoszeń bezpośrednio do Teatru Małego, co pozwoli też uniknąć możliwego uszkodzenia przesyłek w transporcie.

 Ile kosztuje udział w konkursie?
Udział jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą tylko koszty odbitek i nośników ze zdjęciami w wersji cyfrowej oraz przesłania (dostarczenia) prac do organizatora.

  Czy wysyłając zdjęcia mam pewność, że choćby jedna moja praca znajdzie się na wystawie?
Nie dajemy takiej gwarancji.

  Dlaczego nie podajecie ile dokładnie pieniędzy dostanie laureat pierwszej nagrody?
Bo jeszcze nie wiemy, to zależy od decyzji jurorów. Mają oni pełną swobodę w dysponowaniu pulą pieniędzy przeznaczoną na nagrody i wyróżnienia. Mogą nie przyznać pierwszej nagrody w danej kategorii albo przyznać kilka równorzędnych nagród lub wyróżnień.

Jaki format odbitek wybrać: 30 x 45 cm czy wystarczy 20 x 30 cm?
Zawsze lepiej wygląda format większy niż mniejszy, chyba że plik jest bardzo mały i powoduje to spadek jakości odbitki wraz z powiększeniem. Jeśli cena odbitki nie jest barierą, lepiej zrobić 30×45. Jeśli trafi na wystawę, będzie lepiej widoczne. Jeśli nie trafi – odbitki nie przepadają, można je później odebrać z galerii Obok.

Zapisz