Uwaga: strona nie jest aktualizowana, gdyż od 1.06.2023 r. w tym miejscu nie będą już publikowane nowe informacje o konkursie i przeglądzie Tychy Press Photo. czytaj więcej

  Czy zdjęcia pojedyncze muszą mieć tytuły czy dotyczy to tylko reportaży?
Tak, każde zdjęcie pojedyncze powinno być opatrzone własnym tytułem i opisem, co w razie zakwalifikowania fotografii na wystawę pokonkursową zdecydowanie ułatwia jej odbiór.

 Czy można zgłosić tylko jedno zdjęcie?
Tak. Określona jest tylko maksymalna ilość zdjęć, nie ma minimalnej.

 Dlaczego trzeba wymyślać godła i nie wolno podawać nazwiska w nazwie pliku?
Aby jurorzy oceniając zdjęcie nie wiedzieli, kto jest jego autorem.

 Czy godło musi być wyrazem czy może być jakiś symbol albo rysunek?
Godło musi mieć formę słowną, ponadto nie może zawierać imienia lub nazwiska uczestnika konkursu ani innych danych pozwalających na jego zidentyfikowanie.

Czy mogę wysłać odbitki zdjęć pocztą tradycyjną?
Nie, od edycji w 2021 przyjmujemy tylko pliki, przesyłane przez stronę WeTransfer.com.

 Ile kosztuje udział w konkursie?
Udział jest bezpłatny.

  Czy wysyłając zdjęcia mam pewność, że choćby jedna moja praca znajdzie się na wystawie?
Nie dajemy takiej gwarancji.

  Dlaczego nie podajecie ile dokładnie pieniędzy dostanie laureat pierwszej nagrody?
Bo jeszcze nie wiemy, to zależy od decyzji jurorów. Mają oni pełną swobodę w dysponowaniu pulą pieniędzy przeznaczoną na nagrody i wyróżnienia. Mogą nie przyznać pierwszej nagrody w danej kategorii albo przyznać kilka równorzędnych nagród lub wyróżnień.Zapisz