Gazeta bez fotografii? To raczej niemożliwe. Sam tekst często nie wystarcza. To właśnie zdjęcie ma przyciągnąć uwagę, zatrzymać na chwilę wzrok czytelnika, zmusić do refleksji. Kilkaset takich właśnie fotografii ukazujących wydarzenia ubiegłego rok, nadesłano na konkurs.